ANKETA

Dugogodišnja zakonska odredba koja omogućuje usmrćivanje životinja u skloništima nakon 60 dana nije u interesu zaštite životinja niti je usklađena s uhodanom praksom skloništa u Hrvatskoj koja ne usmrćuju životinje. Pri provedbi navedene odredbe usmrćuju se zdrave, a često i mlade životinje. To nije u skladu s interesom građana koji ne žele da njihov novac odlazi na ubijanje životinja, već na zbrinjavanje, udomljavanje i edukaciju svih uključenih.

Isunite anketu pritiskom na link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxTHfZB5oaCuQO-yf93k9CqCTBcjM14xmKTcDDmb-vlOS7_A/viewformanimal-welfare-1116205_1920