HUMANOST U RATU ZAGREB 1914. – 1918. predavanja u Muzeju grada Zagreba u povodu izložbe »Odjeci s bojišnice – Zagreb u Prvom svjetskom ratu«

Sljedeći tjedan u Muzeju grada Zagreba (4. i 5.3.2015) možete pogledati jedinstvenu i zanimljivu izložbu i predavanja između ostaloga posvećena i ulozi životinja u prvom svjetskom ratu. Ovo je prvi puta da se fokus stavlja i na ulogu životinja na bojišnici.

HUMANOST U RATU
ZAGREB 1914. – 1918.
predavanja u Muzeju grada Zagreba u povodu izložbe
»Odjeci s bojišnice – Zagreb u Prvom svjetskom ratu«

Četvrtak 5. ožujka
od 18 do 19.15 sati

Kirurg na fronti (čitanje iz memoara Vatroslava Florschütza)
U vrijeme Prvoga svjetskog rata Vatroslav Florschütz služio je kao kirurg 42. domobranske pješačke divizije (u 25. zagrebačkoj, 26. karlovačkoj i 28. osječkoj domobranskoj pješačkoj pukovniji) na srpskom, ruskom i talijanskom ratištu (1914. – 1918.). Od listopada 1917. do siječnja 1918. godine bio je šef kirurškog odjela domobranske četne bolnice u Zagrebu. Kraj rata dočekao je kao šef kirurškog odjela vojne bolnice u poljskom Lubinu.

Boris Kukić
Zdravstvena skrb za ranjenike u Zagrebu
U početku ratnih sukoba u Zagreb počinje stizati mnogo ranjenika. Stoga je bilo prijeko potrebno organizirati njihov smještaj i skrb. Za to se, uz postojeće bolnice, moralo osposobiti i brojne civilne zgrade.
Na dan objave rata, 28. srpnja 1914. godine, pozvane su žene grada Zagreba da se organiziraju kao »sestre bolničarke«. Na poziv se javilo nekoliko stotina ženâ iz svih slojeva društva.
Dolaskom prvih ranjenika u Zagreb zabilježena je povećana pojava raznih zaraznih bolesti. Ipak, zahvaljujući pravovremenoj reakciji, nije došlo do izbijanja ikakvih epidemija u gradu tijekom rata, osim španjolske gripe koja je zadnje godine rata obuhvatila gotovo cijeli svijet.

Ana Torić
Uloga životinja u Prvom svjetskom ratu
Vojnici svih zaraćenih strana u Prvom svjetskom ratu bili su izloženi velikim patnjama i naporu, a modernizacija još uvijek nije bila dosegla razinu kojom bi se taj napor olakšao. Prenošenje hrane, oružja i ljudstva, ali i važnih poruka, te velika pomoć sanitetskim jedinicama na prvim crtama bojišnica, samo su dio funkcijâ koje su životinje uspješno obavljale. Upravo je zato uloga životinja, s kojima su vojnici Prvoga svjetskog rata dijelili rovove a počesto i sudbinu, jedna od tema brojnih događanja kojima se u Europi obilježava stota obljetnica početka tzv. Velikog rata. Neki od primjera su londonska predstava Ratni konj, te pas kao dio motiva s plakata izložbe Gradskog muzeja u Beču. Ima li sličnih primjera i kod nas?

1016 - životinje životinjeuratu