Osam mladih roda iz Zagreba i okolice priključilo se ovogodišnjoj iznimno brojnoj populaciji mladih roda u lonjskom polju

U Parku prirode Lonjsko polje ove su godine na svijet došle 262 bijele rode. Njima se priključilo 8 mladih roda – tri koje su na svijet došle u Zoološkom vrtu grada Zagreba, te pet iz šire zagrebačke okolice o kojima se skrbio Centar za zbrinjavanje divljih životinja AWAP.

 Lonjsko polje 2013  Lonjsko polje 2013 2

Ni 1984. godine kada je Čigoć dobio status europskog sela roda, iz gnijezda nije provirivalo toliko ptića. Sada su prosječno u svakom gnijezdu četiri mlade rode, a čak 10 gnijezda u selu Čigoć broji po pet mladunaca. Ukupno su u Parku prirode Lonjsko polje prebrojana 262 mladunca, a u gnijezdu se bilježe prosječno 3,2 mladunca.

„Priroda je ove godine išla na ruku rodama. Iza poplava im je ostalo obilje hrane – vodozemaca i kukaca, a u doba gniježđenja izostale su niske temperature“, kazala je Valerija Hima, stručna voditeljica Parka prirode Lonjsko polje.

U Lonjskom polju trenutačno obitava oko petsto roda. Toj se populaciji priključilo 8 mladih roda – tri koje su na svijet došle u Zoološkom vrtu grada Zagreba, te pet iz šire zagrebačke okolice o kojima se skrbio Centar za zbrinjavanje divljih životinja AWAP.

U Lonjsko polje rode izlegnute u Zoološkom vrtu puštaju se već osam godina. Do sada je tamo svoj novi dom pronašlo 27 mladih zagrebačkih roda.

Inače, bijela je roda u Hrvatskoj zakonom strogo zaštićena vrsta ptica. Ta gnjezdarica čiji je latinski naziv Ciconia ciconia, ljeta provodi u srednjoj i istočnoj Europi, a uoči zime kreće na seobu u Afriku. Na taj će fascinantan put za nekoliko mjeseci sa svojim novim jatom krenuti i najnoviji stanovnici Lonjskog polja.

Do tada se mogu vidjeti na poljima te na nebu iznad Parka prirode koji je od Zagreba udaljen sat i pol vožnje.